PC WYNE EXCEL FABRIC GROUP CO .,LTD.      © All right reserved.      ไทย / Eng
   
All Fabric Industrial serve foy you. (TC, CVC, Cotton, T-Shirt, Polo, Uniform, Suit, etc.)  

             บริษัทพี.ซี.ไวน์ เอ็กเซล แฟบบริค กรุ๊ป จำกัด มีความยินดีที่จะนำเสนอผ้าตัดยูนิฟอร์มพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มสำเร็จรูป ชุดสูท  เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด และบริการทางด้านพิมพ์ผ้า ย้อมผ้า สำหรับท่านลูกค้า

                 ทางบริษัทของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชุดยูนิฟอร์ม ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่าชุดยูนิฟอร์ม เป็นส่วนหนึ่งของภาพพจน์องค์กรธุรกิจ   และถือเป็นเอกลักษณ์ของทางองค์กร  บริษัทของเราจึงเน้น  รายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อให้สินค้าของบริษัทได้คุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้าทุกท่าน

   

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

PC WYNE EXCEL FABRIC GROUP CO .,LTD.    E-mail : sales@wynefabric.com